Citymanagement Schijndel

Even voorstellen, Hans van Buren

Geschreven door dWise op 24-09-2018 om 02:50

Even voorstellen, Hans van Buren

Sinds kort is Hans van Buren de nieuwe secretaris van het bestuur van CityManagement. Hans is eigenaar van een arbeidsrechtelijk adviesbureau in Schijndel wat gevestigd is in De Bank aan de Hoofdstraat 43. Hij adviseert bedrijven en particulieren op alle onderdelen van het arbeidsrecht.

Hans ziet zijn rol als secretaris vooral als ondersteunend richting de overige bestuursleden en de Citymanager. “Ik kan hen ondersteunen op velerlei gebied, denk daarbij aan advies bij bestuurlijk functioneren, overleg met ondernemers, maar ook overleg met politiek”, somt Hans op. Ook draagt Hans graag zijn steentje bij aan het medebepalen en maken van visie en beleid. En ziet hij zichzelf als een klankbord voor de voorzitter en bestuur. Een echte duizendpoot dus, die Hans!

Hans prijst de ontwikkelingen die momenteel worden ingezet door het bestuur. “Doordat er structureel overleg plaatsvindt tussen bestuur en straatambassadeurs is de afstand tussen het bestuur en de ondernemers sterk verkleind. Dit zorgt ervoor dat het bestuur beter in kan spelen op de lokale wensen en behoeften. Dat was in de voormalige organisatiestructuur lastiger omdat de Citymanager nu eenmaal niet overal tegelijk kon zijn”, concludeert Hans tevreden.

Hans hoopt in zijn nieuwe rol een steentje bij te kunnen dragen aan een nog verdere professionalisering van het CityManagement. Zodat de ondernemers nog beter gefaciliteerd en ondersteund worden bij het uitoefenen van hun eigen core business, namelijk hun producten verkopen!